A rangos üzleti egyetem budapesti kampusza 30. évfordulóját ünnepli

Az Iskola az évforduló alkalmából exkluzív ünnepi eseménysorozatot indított 2023 tavaszán a szakmaiság, a kulturális sokszínűség, a vibráló diákélet, és a fenntarthatóság jegyében. A programok szeptember 28-án folytatódtak egy szakmai kerekasztal beszélgetés formájában.

30 évvel ezelőtt az ESSCA azzal kezdte nemzetközivé válását, hogy megalapította első európai Kampuszát Budapesten. Akkoriban ez az Iskola stratégiájának egy ambiciózus eleme volt, amely azt a célt szolgálta, hogy minőségi oktatást és vezetői készségeket nyújtson az európai és nyugati piacok felé nyitó magyar gazdaság számára. Ma büszkék vagyunk arra, hogy az ESSCA az egyetlen francia üzleti iskola Magyarországon, amely a Conférence des Grandes Ecoles által minősített diplomát ad” – mondja Jean Charroin, az ESSCA főigazgatója.

Jean Charroin, az ESSCA főigazgatója

A 114 éve alapított ESSCA School of Management stabil, erős alapértékekre épült, melyek a mai napig alapját képezik az Iskola létének és működésének. Az ESSCA azonban arra is kiemelt figyelmet fordít, hogy ezeket az értékeket összekapcsolja a folyamatosan megújuló technikai, társadalmi, gazdasági elvárásokkal, megoldásokkal és kihívásokkal, és ezek figyelembevételével szervezze a működését, és járuljon hozzá az oktatási piac trendjeinek alakításához, formálásához” – mondja Dr. Deli-Gray Zsuzsa, az ESSCA Budapest igazgatója, professzora.

2023 őszén útnak indított egy konferenciasorozatot, melynek keretében a mesterséges intelligencia különböző iparágakra gyakorolt hatását vizsgálják az Iskola kollégái és partnerei a világ számos pontján. A sorozat első eseményére a budapesti Kampuszon került sor, melynek keretében gondolatébresztő előadásokat szakmai viták követtek. A téma sokrétű feldolgozása céljából az ESSCA rangos előadók egész sorát hívta meg, akik különféle szakterületekről és iparágakból érkeztek, és akik arra keresték a választ, hogy vajon mely területeket érinti leginkább és legkevésbé a mesterséges intelligencia rohamos fejlődése, és vajon miként kellene erre az egyes iparágaknak reagálnia.

Az ESSCA School of Management nem mint veszélyre, hanem mint lehetőségre tekint a mesterséges intelligenciára. Tudatosan, szakmai szempontok alapján beillesztve az Iskola egyes folyamataiba, a diákokat, oktatókat és kutatókat szisztematikusan felkészítve az egyes alkalmazási területekre és módszerekre, rávilágítva annak gazdasági, technikai és etikai kérdéseire és következményeire, előnyökkel járhat minden érintett számára” – mondja Dr. Deli-Gray Zsuzsa, az ESSCA Budapest igazgatója, professzora.

Dr. Deli-Gray Zsuzsa, az ESSCA Budapest igazgatója, professzora

A generatív mesterséges intelligencia hatása tagadhatatlanul mélyreható” – mondja Dr. Vaszkun Balázs, a Galloman Fordító és Tolmácsiroda Ügyvezető Igazgatója és az ESSCA volt diákja.

Az, hogy melyik iparág hogyan reagál a mesterséges intelligencia térnyerésére, nagyon eltérő lehet. Egy dologban azonban láthatóan konszenzus alakul ki a szakértők szerint: nem szabad, hogy a mesterséges intelligencia átvegye a humán kompetencákat.

A technológiai innováció elkerülhetetlenül feszegeti a határokat, de ahelyett, hogy átengednénk az irányítást, nekünk kell formálnunk az útját. Bár bizonyos feladatkörök a mesterséges intelligencia által automatizálásra kerülnek, a technológia új típusú munkahelyek létrehozására is alkalmas lesz olyan módon, hogy a humán kompetenciákat inkább erősítse, mint helyettesítse – mondja Dr. Károlyi László, a Legrand Hungary vezérigazgatója és a Francia-Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, a panelbeszélgetés egyik meghívott előadója.

Az AI-t arra kell használnunk, hogy segítsen a döntések meghozatalában, nem pedig arra, hogy az éghajlat- és energiapolitikai döntéshozók és tudósok szakértelmét helyettesítsük– mondja Dr. Botos Barbara PhD, Klímaügyekért és Klímadpilomáciáért Felelős Utazó Nagykövet, Energiaügyi Minisztérium.

Amennyiben végignézzük az egyes iparágakat, látható, hogy vannak jelenleg jobban és kevésbé érintett területek.

Az Executive Search szolgáltatást nyújtó cégek elsősorban az egyéni kapcsolatokra építik munkájukat. A mesterséges intelligenciának jelenleg látszólag csekély hatása van erre a területre, ám kiemelt jelentősége van annak, hogy előre jelezzük a lehetséges jövőbeli összefüggéseket” – mondja Dávidné Krokos Krisztina, az Arthur Hunt Ügyvezető Partnere.

Az eddigi jelentős erőfeszítések ellenére, a Fenntartható Fejlődés célkitűzései sokkal sürgetőbbek, mint valaha. Ennek ellenére számos olyan terület van, ahol jelenlegi tudásunk nem elégséges, és így a mesterséges intelligencia fontos szerepet kaphat. Az adatok elemzésével és értékelésével, valamint a megfelelő forgatókönyvek felépítésével az AI képes lehet pótolni azokat a hiányosságokat, amelyek betöltése kulcsfontosságúak lehetnek a bolygón való túlélésünkben”  – mondja Dr. Zilahy Gyula, a BME egyetemi tanára

A mesterséges intelligencia egyes területekre gyakorolt jövőbeli hatását korántsem lehet egyértelműen megbecsülni. Látva annak rohamos fejlődését és térnyerését, elképzelni sem tudjuk, hogy milyen ütemben fog tovább terjedni.

„Bár a mesterséges intelligencia nagyon izgalmas, és kétségtelenül megváltoztatja a világot, amelyben élünk, el kell ismernünk és fogadnunk, hogy nem hoz gyors megoldásokat a társadalom problémáira” – mondja Dr. Kevin Jackson, az ESSCA Budapesti Kampuszának Vendégoktatója.

A mesterséges intelligencia által teremtett kihívások elemzésében, a lehetséges válaszok kidolgozásában, a hatásmechanizmusok feltárában az oktatási-kutatási intézményeknek kiemelt szerepe lehet. 

„A digitális kihívások által fémjelzett időszakban az ESSCA-nál meg vagyunk győződve arról, hogy a felsőoktatási és kutatóintézeteknek alapvető szerepet kell játszaniuk a határokon átnyúló szinergiák erősítésében és a kulturális diplomáciai együttműködések formálásában” mondja Jean Charroin, az ESSCA főigazgatója.